Modul 1 - Digital strategi 10 ECTS

Digital Strategi tager udgangspunkt i forretningsstrategi, da dette er en væsentlig forudsætning for at arbejde med den digitale strategi for virksomheden. Den digitale strategi har netop til formål at understøtte og fremme forretningsstrategien. Derfor vil du på dette fag nedbryde din virksomheds forretningsstrategi, målsætninger og værdigrundlag, som vil fungere som afsæt i udarbejdelsen af den digitale strategi. Strategiprocessen fordrer det strategiske lederskab for at kunne afdække virksomhedens svagheder og styrker samt håndtering af stakeholders.

Fagmodulet vil klæde dig på til at kunne identificere og analysere virksomhedens organisatoriske og digitale tilstand, analysere eksterne forhold som konkurrent benchmark og megatrends. Efter endt uddannelse vil du have analyseret virksomheden strategi og være i stand til at vurdere, hvilken digital strategisk fokus strategien skal understøtte fremadrettet.

Digital Strategi tager udgangspunkt i AU-fagmodulet Det strategiske lederskab, som er obligatorisk på AU i Ledelse.

Du kan efter Digital Strategi tage modul 2 'Digital Transformation'.

indhold

I dette fagmodul arbejdes der med en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, så du får udviklet dine ledelses- og strategikompetencer. Der er fokus på brugen af strategisk lederskab til at fremme den organisatoriske del af den digitale transformation, som den digitale strategi sætter kursen for.

  • Lederskab som metode og i praksis i en organisatorisk kontekst
  • Forretningsstrategisk forståelse med særligt fokus på digitalisering
  • Rollen som digital forandringsagent og business lead
  • Den menneskelige, organisatoriske og kulturelle kontekst
  • Indblik i digitale megatrends, konkurrent benchmarking og digital modenhed

Optagelse

Adgangskrav til akademiuddannelsen er

  • relevant erhvervsuddannelse (EUD), eller
  • relevant grunduddannelse for voksne (GVU), eller
  • gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX og HF)

Desuden mindst 2 års relevant erhvervserfaring

  • efter gennemført adgangsgivende uddannelse
  • kan dog opnås sideløbende med adgangsgivende relevant erhvervsuddannelse (EUD)

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangsbetingelserne, er du velkommen til at kontakte vores vejledere på telefon 65 43 48 99 eller efteruddannelse@eal.dk

Økonomi

Pris på fagmodulet inklusiv forplejning

Kr. 17.500,-


FAQ

Hvor lang tid tager en akademiuddannelse?

En akademiuddannelse varer typisk tre år, hvis du er studerende på deltid i en periode på tre år, men du kan også afvikle en akademiuddannelse på et år på fuld tid.

Du vælger selv i hvilket tempo, du vil tage en akademiuddannelse, ligesom du også selv vælger, hvor mange moduler du vil følge per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul.


Hvor længe må jeg være om at læse en Akademiuddannelse?

Du vælger selv, i hvilket tempo du vil tage en uddannelse, herunder hvor mange moduler du følger per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul.


Skal man tage en hel uddannelse?

Nej man behøver ikke at tage en hel uddannelse. Dine behov og ønsker bestemmer, hvordan dit uddannelsesforløb skal se ud. Du kan tage en hel uddannelse, eller du kan følge fagene som enkeltstående kurser.


Hvad betyder ECTS?

ECTS står for European Credit Transfer Accumulation System og er en betegnelse for studiers tidsmæssige omfang. Ifølge de fælles-europæiske aftaler udgør 1 ECTS-point 27,5 arbejdstimer. Det vil sige, at et kompetencegivende kursus med 5 ECTS-point udgør i alt 137,5 arbejdstimer inkl. undervisning, eksamen og forberedelse. 60 ECTS-point svarer til 1 årsværk, dvs. 1 års fuldtidsstudier.


Hvordan søger jeg SVU?

I visse tilfælde er det muligt at få SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte). Hvis du for eksempel sammensætter forskellige deltidskurser så de tilsammen udgør fuldtid, kan du søge om SVU.

Du kan læse mere om SVU her.


Kan jeg søge om SU til efteruddannelse?

Nej, deltidsuddannelse er ikke SU-berettiget