Modul 2 - Digital transformation 10 ECTS

Fagmodulet Digital Transformation er en kombination af fagene 'Forretnings IT/ Digitalisering' og 'Problem & Change Management'.

FORRETNINGS IT/DIGITALISERING

Med dette fagmodul får du en grundig indføring i og gennemgang af de relevante IT-mæssige og digitale teknologier lige fra web teknologier og sociale medier til Virtual Reality (VR) og Internet of Things (IoT).
På uddannelsen får du både indblik og forståelse i disse teknologier og endnu vigtigere, forståelse for dem og relevansen og værdien i en forretningsmæssig kontekst. Hermed bliver du i stand til at udarbejde den digitale strategi for din egen virksomhed.

PROBLEM & CHANGE MANAGEMENT

Fagmodulet har til formål at håndtere den forandringsledelsesmæssige del af den digitale transformation i virksomheden. Indførelse af ny teknologi kan let skabe utryghed og frygt blandt medarbejdere, og dette skal håndteres smidigt af en intern digital forandringsagent. Problemer og pains skal identificeres, da dette er udgangspunktet for at skabe motivation for at tage de nye teknologier til sig i organisationen.

Det er ligeledes vigtigt at kunne skabe opbakning fra ledelse, direktion og bestyrelse til den digitale omstilling og tilsikre løbende forventningsafstemning og rapportering af projektets fremdrift.
Du vil få kendskab til og forståelse for redskaber til at kunne udarbejde en kompetencemapping af din organisations aktuelle kompetenceniveau og mindset-mæssige state-of-mind i forhold til digitalisering og dermed kunne identificere og analysere organisationens digitale modenhed og parathed til den forestående digitalisering.

Vi anbefaler, at man tager modul 1 – Digital strategi først, da produktet heraf lægger til grund for arbejdet i modul 2. 

indhold

Med dette fagmodul får du:

 • indblik i og forståelse for anvendeligheden af nye digitale teknologier
 • praktiske øvelser i udvalgte digitale teknologier (sociale medier, Virtual Reality, Augmented Reality, Internet of things)
 • forståelse for relevansen i anvendelsen af teknologier og de forretningsmæssige værdier heri
 • forandringsledelsesmetoder og metoder til at påvirke mindsets og skabe tryghed ved ny teknologi 
 • udarbejdet business cases med relevant anvendelse af digitale teknologier indenfor din branche
 • udarbejdet digital strategi 
 • mulighed for indføring i prototyping metode og processer
 • udarbejdet en strategisk handlingsplan

Optagelse

Adgangskrav til akademiuddannelsen er:

 • relevant erhvervsuddannelse (EUD), eller
 • relevant grunduddannelse for voksne (GVU), eller
 • gymnasial uddannelse (HHX, STX, HTX og HF)

Desuden mindst 2 års relevant erhvervserfaring:

 • efter gennemført adgangsgivende uddannelse
 • kan dog opnås sideløbende med adgangsgivende relevant erhvervsuddannelse (EUD)

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangsbetingelserne, er du velkommen til at kontakte vores vejledere på telefon 65 43 48 99 eller efteruddannelse@eal.dk

Økonomi

Pris på fagmodulet inklusiv forplejning

Kr. 17.500,-


FAQ

Hvor lang tid tager en akademiuddannelse?

En akademiuddannelse varer typisk tre år, hvis du er studerende på deltid i en periode på tre år, men du kan også afvikle en akademiuddannelse på et år på fuld tid.

Du vælger selv i hvilket tempo, du vil tage en akademiuddannelse, ligesom du også selv vælger, hvor mange moduler du vil følge per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul.


Hvor længe må jeg være om at læse en Akademiuddannelse?

Du vælger selv, i hvilket tempo du vil tage en uddannelse, herunder hvor mange moduler du følger per semester. Dog skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter, du har begyndt dit første modul.


Skal man tage en hel uddannelse?

Nej man behøver ikke at tage en hel uddannelse. Dine behov og ønsker bestemmer, hvordan dit uddannelsesforløb skal se ud. Du kan tage en hel uddannelse, eller du kan følge fagene som enkeltstående kurser.


Hvad betyder ECTS?

ECTS står for European Credit Transfer Accumulation System og er en betegnelse for studiers tidsmæssige omfang. Ifølge de fælles-europæiske aftaler udgør 1 ECTS-point 27,5 arbejdstimer. Det vil sige, at et kompetencegivende kursus med 5 ECTS-point udgør i alt 137,5 arbejdstimer inkl. undervisning, eksamen og forberedelse. 60 ECTS-point svarer til 1 årsværk, dvs. 1 års fuldtidsstudier.


Hvordan søger jeg SVU?

I visse tilfælde er det muligt at få SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte). Hvis du for eksempel sammensætter forskellige deltidskurser så de tilsammen udgør fuldtid, kan du søge om SVU.

Du kan læse mere om SVU her.


Kan jeg søge om SU til efteruddannelse?

Nej, deltidsuddannelse er ikke SU-berettiget